web analytics

Bedrijfsbeleid

Beleidsverklaring Montec bvba

Montec bvba is betrokken bij de bescherming van haar werknemers en eigendommen tegen letsel en schade.
Het veiligheids- en milieubewustzijn moet integraal deel uitmaken van de bedrijfsvoering.
Vandaag kunnen deze aspecten nog onmogelijk losgekoppeld worden van andere bedrijfsmatige aspecten zoals continuïteit en rentabiliteit. Veiligheid en milieubewustzijn moeten dan ook bij alle medewerkers als belangrijk aanvaard worden.

De algemene zorg voor goede omstandigheden, voorkomen van letsel en schade zowel van haar eigen werknemers als voor derden en zorg voor het milieu is een verantwoordelijkheid van de directie, waarbij de werknemer een eigen verantwoordelijkheid heeft ten aanzien hiervan.
Van iedereen wordt doorlopend aandacht en inspanning gevraagd om mee te werken aan het bewerkstelligen van het meest optimale aangaande deze punten.
Een bedrijf dat zichzelf respecteert kan zich geen milieuschade of materiele schade aan derden veroorloven. Hiertoe dienen onze afvalstromen gekanaliseerd en beheerst te worden.

Het is tevens de doelstelling van het bedrijf om te streven naar een continue verbetering van de veiligheidsresultaten.
Om blijvende goede resultaten te boeken is zichtbare betrokkenheid van de verantwoordelijke leidinggevenden bij de realisatie van de doelstellingen een voorwaarde.

Wij vertrouwen erop dat u allen ons zal ondersteunen vanuit uw betrokkenheid bij veiligheid, gezondheid, milieu en een manier van leven.

Olivier Monsaert
Zaakvoerder